Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky

 08.06.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 

POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasadnutie
Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
ktoré sa uskutoční dňa:
12. 06. 2024 (streda) o 15.30 hod.
v zasadacej miestnosti na 2. poschodí MsÚ
 
Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie, schvaľovanie programu rokovania  
2. Plnenie uznesení Mgr. Róbert Kobezda DiS.art
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Juraj Halyák
4. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu Mestského divadla ACTORES Rožňava Mgr. Róbert Kobezda, DiS.art
5. Rožňavské kultúrne leto 2024 Eva Hovorková
6. Diskusia, rôzne  
7. Záver  
material MZ Materiál komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
(PDF, 9,4 MB )

 

 

Eva Hovorková
tajomníčka komisie
Mgr. Róbert Kobezda, DiS.art
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 6. 2024, Eva Hovorková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava