Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Posedenie pod jedličkou

 28.12.2022
Posedenie pod jedličkou

Rok 2022 sme spoločne  v Dennom centre ukončili akciou pod názvom „Posedenie pod jedličkou“. Na túto spoločnú večeru sa naši seniori veľmi tešili z dôvodu, že sme ju nemohli ogranizovať za posledné dva roky z dôvodu pretrvávajúcej pandémie. Začiatok programu zahájil Bc. Peter Czirbusz príhovorom a privítaním všetkých zúčastnených. Po príhovore nasledovali básne, ktoré predniesla členka centra p. Betka Pólyová a koledy v podaní nášho spevokolu. Po oficiálnej časti prišla na rad večera a prípitok k úspešnému ukončeniu roka 2022.

 


© Mesto Rožňava, 28. 12. 2022 Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava