Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pomáhame dlžníkom

 24.05.2024
Pomáhame dlžníkom

plgat pomahame dlznikom

plagat pomahame dlznikom 2

Pomáhame dlžníkom

Už aj v Rožňave

Bezplatná dlhová poradňa je zriadená za účelom pomoci nadmerne zadlženým občanom Slovenskej republiky. Zároveň plní úlohu prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva. Cieľom BDP nie je len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne predchádzal.

Hlavnou úlohou BDP je poskytovať integrované poradenstvo právnika, ekonóma a psychológa. Práve integráciou týchto troch oblastí a vzájomnej priamej a úzkej kooperácii troch poradenských profesií je založená hlavná idea bezplatného dlhového poradenstva.

Dlhoví poradcovia klientom poskytnú bezplatnú pomoc a vytvoria plán riešenia pre konkrétnu situáciu. Poradcovia pomôžu pochopiť situáciu, v ktorej sa človek nachádza, vytvoria analýzu dlhov a nájdu najlepšie riešenie ako splácať dlhy či ako sa nezadlžiť.
 
Cieľové skupiny:
 • nezamestnaní (nedostatok práce, nízka kvalifikácia, vyhýbajúci sa zamestnaniu kvôli exekúcii,...)
 • sociálne odkázaní (s dlhmi)
 • zadlžení mladí dospelí po odchode z Centra pre deti a rodiny
 • ľudia z prostredia generačne reprodukovanej chudoby
 • zadlžení dôchodcovia
 • zadlžení ľudia bez domova
 • osoby v exekúcii
 • ľudia v psychickej kríze spôsobenej dlhmi
 • ľudia uvažujúci o osobnom bankrote
 • ľudia po osobnom bankrote
 • ľudia nezvládajúci rodinné hospodárenie
 • ľudia v dlhovej pasci kvôli osobnej kríze
 • ľudia, ktorí prišli o prácu a následne sa dostali do dlhovej špirály počas pandémie Covid 19

Našimi klientami sú ľudia, ktorí:

 • v súčasnosti meškajú so splátkami bankových úverov a pôžičiek
 • meškajú so splátkami iných než bankových pôžičiek
 • meškajú s povinnými splátkami (nájomné, elektrina, plyn, voda, paušály,...)
 • dlžia zdravotnej alebo sociálnej poisťovni neuhradené poistné
 • dlžia daňovej správe či obci na odvodoch a daniach
 • vymáha od nich niekto náhradu škody
 • čelia nejakej exekúcii
 • ak im súd vydal platobný rozkaz
 • ak sa pripravuje dražba ich obydlia, kvôli ich neuhradeným dlhom
 • sú im zrážané zrážky zo mzdy
 • vymáha od nich niekto dlh, ktorý je nepodložený zmluvou
 • uvažujú nad úverom či hypotékou
 • ak čelia rozvodu a nebolo vysporiadané BSM
 • ak boli kvôli neuhradeniu dlhu uplatnené veriteľmi záložné práva
 • ak meškajú s platením za bývanie
 • ak sú ručitelia za dlh niekoho iného
 • ak majú nedoplatky na výživnom

Cieľom BDP nie je len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne predchádzal

 

 


© Mesto Rožňava, 24. 5. 2024 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta