Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

„Policajti v našom meste“, výtvarná súťaž

 15.05.2024
„Policajti v našom meste“, výtvarná súťaž

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave
Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava


Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach ako aj okresné riaditeľstvá Policajného zboru  každoročne organizujú pre deti a mládež v mesiaci jún pri príležitosti Medzinárodného dňa detí rôzne prezentačno – osvetové akcie spojené s ukážkami práce a činností jednotlivých zložiek Policajného zboru. Tento rok sa dňa 15. 06. 2024 uskutoční prezentačno – osvetové podujatie „Deň so záchrannými zložkami“ pred OC CASSOVIA.  

Oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach v tejto súvislosti pripravilo pre deti Košického kraja výtvarnú súťaž pod názvom „Policajti v našom meste“, ktorá bude vyhlásená dňa 15. 05. 2024 na facebookovej stránke FACEBOOK/POLICIA/KOSICE.
 
Cieľom výtvarnej súťaže je zistenie vnímania práce príslušníkov Policajného zboru  očami detí a zvyšovanie informovanosti detí o práci príslušníkov Policajného zboru prostredníctvom tvorivej činnosti.

Cieľovou skupinou výtvarnej súťaže sú predškoláci materských škôl a žiaci I. stupňa základných škôl, ktorí budú súťažiť v troch súťažných kategóriách. Práce prihlásené do súťaže, spĺňajúce jej podmienky (viď príloha) bude hodnotiť hodnotiaca komisia na úrovni okresných riaditeľstiev, ktorá vyberie v každej kategórii tri najlepšie práce, ktoré postúpia do krajského kola.
 
Oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru zverejní výherné výtvarné práce z okresných kôl dňa 05. 06. 2024 na stránke FACEBOOK/POLICIA/KOSICE, kde prebehne hlasovanie do 15. 06. 2024 a najlepšie tri práce v každej kategórii, ktoré získajú najviac hlasov, budú zverejnené na FACEBOOK/POLICIA/KOSICE dňa 17. 06. 2024 a výhercovia budú odmenení upomienkovými predmetmi.

Výtvarné práce zasielajte na adresu Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave, vnútorné oddelenie, Janka Kráľa 1, 04801 Rožňava  v termíne do 04. 06. 2024 a taktiež oskenované na mailovú adresu aurelia.csutorova@minv.sk       
 

pdf icon

PROPOZÍCIE výtvarnej súťaže „Policajti v našom meste

(PDF, 473 kB)

pplk. JUDr. Slavomír Domik
riaditeľ

 

 


© Mesto Rožňava, 15. 5. 2024  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta