Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Policajti v našom meste - výsledky výtvarnej súťaže

 08.06.2024
Policajti v našom meste - výsledky výtvarnej súťaže
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach v spolupráci s okresnými riaditeľstvami Policajného zboru pripravilo pre deti Košického kraja v mesiaci jún pri príležitosti Medzinárodného dňa detí  výtvarnú súťaž pod názvom „Policajti v našom meste“.
 
Súťaž prebehla od 15. 05. 2024 do 05. 06. 2024. Cieľom výtvarnej súťaže je zistenie vnímania práce príslušníkov PZ očami detí a zvyšovanie informovanosti detí o práci príslušníkov Policajného zboru prostredníctvom tvorivej činnosti.
 
Cieľovou skupinou výtvarnej súťaže boli  predškoláci materských škôl a žiaci I. stupňa základných škôl, ktorí súťažili v troch súťažných kategóriách. Do súťaže sa zapojilo 20 detí ZUŠ a 18 detí zo základných škôl.  Práce v celkovom počte 38 ks  prihlásené do súťaže, spĺňajúce jej podmienky, boli  vyhodnotené hodnotiacou komisiou zloženej z policajtov   OR PZ v Rožňave a 1 pedagogičky  ZUŠ  v Rožňave. Komisia vybrala v každej kategórii tri najlepšie práce, autorov prác odmenila peknými cenami. Tieto práce  postúpili aj do krajského kola, ktoré sa uskutoční od 05.06.2024 do 15.06.2024 formou hlasovania na stránke FACEBOOK/PolíciaSR-Košický kraj.
     
Poradie viťazných prác:
 
II. Kategória 1.- 2. ročník ZŠ
  • Natália Lázárová,        ZUŠ Rožňava
  • Natália Horváthová,    žiačka 2 ročníka, ZŠ Gemerská 1, Plešivec
  • Barbora Grančáková  ZUŠ Rožňava
III. Kategória 3.- 4. ročník ZŠ
  • Emma Kerekešová    ZUŠ Rožňava  
  • Nicolas Szakács,     žiak 4 ročníka, ZŠ Gemerská 1, Plešivec
  • Lukáš Spišák          žiak 4.A triedy, ZŠ Pionierov 1, Rožňava

Víťazné práce sú zverejnené na stránke FACEBOOK/Polícia SR-Košický kraj. Týmto by sme chceli vyjadriť poďakovanie všetkým zapojeným deťom, pedagógom a učiteľke umeleckej školy v Rožňave Lei Kún Mosnej.
 
OR PZ v Rožňave
 

© Mesto Rožňava, 8. 6.  2024 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta