Oficiálna stránka mesta Rožňava

Podpora lokálnych produktov a služieb Košického kraja

 12.02.2024
Podpora lokálnych produktov a služieb Košického kraja

plagat

PODPORA LOKÁLNYCH PRODUKTOV A SLUŽIEB KOŠICKÉHO KRAJA
 
Iniciatíva Košického samosprávneho kraja v oblasti podpory miestnych/regionálnych produktov je zameraná na:
 • vytvorenie komunikačnej platformy medzi KSK a miestnymi/regionálnymi výrobcami s cieľom podporiť vzájomný dialóg ako aj transparentné a rýchle odovzdávanie informácií
 • poskytnutie marketingovej, propagačnej pomoci pri posilnení povedomia obyvateľov KSK o dostupných kvalitných miestnych produktov, zdravých potravín
 • zvýšenie informovanosti o prínosoch podpory miestnych produktov, surovín a služieb
 • posilnenie regionálnej identity
 • rozvoj lokálnej ekonomiky a spolupráce v oblastiach:
  • podpora využívania miestnych zdrojov
  • zvýšenie dopytu po kvalitných regionálnych produktov a služieb
  • podpora predaja regionálnych produktov
  • nové distribučné kanály od výrobcu k spotrebiteľovi
  • rozvoj turizmu – ponuka kvalitných služieb, zážitková turistika, vidiecky turizmus
  • rozvoj miestnej ekonomiky – pracovné príležitosti, finančné prostriedky investované v regióne
  • rozvoj spolupráce, výmena skúseností a zapojenie obyvateľov do diania v regiónu a podpory jeho rozvoja
  • podpora inovácií
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRI IDENTIFIKÁCIÍ LOKÁLNYCH/REGIONÁLNYCH PRODUKTOV A PRODUCENTOV:
 • Výrobok a výrobca pochádzajú z regiónu
 • Uprednostňuje sa využívanie miestnych zdrojov
 • Jedinečnosť a originalita vo vzťahu k regiónu
 • Ručná/vlastná práca,  tradičné postupy a receptúry
 • Súlad s prírodou a typickým rázom regiónu (historickými regiónmi Košického kraja)
 
ZÁKLADNÉ KATEGÓRIE LOKÁLNYCH PRODUKTOV:
(podľa podnetov z územia Košického kraja je priestor na ich rozšírenie)
A. Tradičné remeselné a ľudovo-umelecké výrobky, ktoré dodržiavajú tradičné výrobné postupy, majú tradičné zloženie
(napr. výrobky z dreva, slamy, kovu, textilu, skla, kožené, čipkárske výrobky, keramika, atď.)
B. Kreatívne produkty – umelecko-remeselné produkty mimo tradičných remesiel
(napr. obrazy, sochy, hračky, nábytok, doplnky do bytu, oblečenie, šperky a doplnky, dekorácie, obaly, atď.)
C. Poľnohospodárske a lesné produkty
(ovocie, zelenina, obilniny, huby, mäso, ryby, mlieko, atď.)
D. Potravinárske a prírodné produkty
(chlieb, pekárenské a cukrárske výrobky, perníky, sušienky, cestoviny, výrobky z mäsa, mliečne výrobky, vajcia, čokolády, cukrovinky, sirupy, džemy, nátierky, med a výrobky z medu, oleje, ochucovadlá, koreniny, nápoje, víno, kávy, čaje, bylinky – bylinné produkty, kvetiny, kozmetika, sviečky, atď.)
E. Ubytovacie služby – predaj, propagácia  tradičných a kvalitných regionálnych produktov
napr. predaj regionálnych výrobkov na recepcii alebo v obchodíku, propagácia regionálnych výrobkov a služieb, ponuka stravy pripravenej z regionálnych surovín
(hotel, penzión, turistická ubytovňa / hostel, chata, kemping, ubytovanie na súkromí)  
F. Stravovacie služby – ponuka tradičných a regionálnych jedál a nápojov
(reštaurácia, bistro, bufet, cukráreň, kaviareň, vináreň, atď.)
G. Predajné miesta – predávajúce regionálne produkty
(kamenné malé alebo stredné obchody, múzeá, galérie, informačné centrá, atď.)
H. Zážitky, podujatia a iné doplnkové služby v cestovnom ruchu
(slávnosti, festivaly, exkurzie, zoo, kurzy, interaktívne prehliadky, zážitkové vzdelávanie, tvorivé dielne, súťaže, degustácie, jarmoky, múzeá, galérie, atď.)
 
AKÝMI KROKMI PLÁNUJE KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ PODPORIŤ LOKÁLNE PRODUKTY A VÝROBKY?
1. Potrebujeme spoznať a naviazať bližší kontakt s miestnymi výrobcami, s cieľom vytvoriť rámce dlhodobej spolupráce
Ako?: zmapovanie územia Košického kraja so zameraním na lokálne a regionálne produkty, vytvorením databázy výrobkov a výrobcov, online a osobnou komunikáciou so zástupcami miest a obcí, online aj osobnou komunikáciou s výrobcami, s cieľom zistiť ich potreby, návrhy na rozvoj, identifikácia oblastí v ktorých vidia výrobcovia priestor na aktívnu spoluprácu so samosprávnym krajom.
Aké kroky sme už uskutočnili v procese zmapovania a komunikácie s územím a výrobcami?
Za posledné roky Remeselnícky inkubátor Košického kraja (RINK - https://www.remeselnickyinkubator.sk), priebežne oslovuje lokálnych remeselníkov a ľudovo-umeleckých výrobcov ako aj miestne samosprávy z územia Košického kraja s cieľom  vytvoriť funkčnú databázu (vo svojej databáze eviduje vyše 500 členov), komunikuje, zisťuje potreby a zapája výrobcov tradičných výrobkov do svojich aktivít.
Na základe tejto dobrej praxe priamo z územia ktorú vykonáva RINK, radi by sme zoznam lokálnych výrobcov rozšírili aj o ďalšie kategórie, ako sú poľnohospodárske -, potravinárske produkty, kvalitné lokálne doplnkové služby rôzneho typu, podujatia a iné.
2.    Proaktívnym a proklientskym prístupom zo strany Košického samosprávneho kraja
Ako?: v prvom polroku 2024 plánujeme  spustiť výzvu na udelenie Regionálnej značky Košického kraja, prostredníctvom ktorej by sme radi prispeli k propagácii originality a výnimočnosti tradičných aj netradičných výrobkov nášho kraja.
Prečo je to dobré? Na základe skúseností ostatných regiónov Slovenska ako aj zo zahraničia, regionálne značenie je účinným nástrojom podpory miestnej ekonomiky, prispieva k rozvoju regionálneho turizmu a má pozitívny vplyv na predaj kvalitných lokálnych produktov.
Aké ďalšie možnosti ponúka regionálne značenie? Ponúka službu pre obyvateľov Košického kraja, záujemcov a regionálne/lokálne, zdravé produkty, ktorá bude dostupná  na jednom mieste, komunikačnú platformu s lokálnymi výrobcami Košického kraja.
3. Identifikovanie oblastí v rámci ktorých Košický kraj bude môcť aktívne prispieť k postaveniu lokálnych produktov v regionálnom/celonárodnom resp. medzinárodnom meradle
Návrhy na nadstavbu/pokračovanie spolupráce: (upresní sa po absolvovaní osobných rozhovorov s aktérmi z územia, spätnej väzby)
 • podpora propagačných aktivít
 • podpora odbytu lokálnych produktov do organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
 • spolupráca s krajom pri zabezpečení regionálnych podujatí (podporené KSK – remeselné trhy, gastrofestivaly, kultúrne podujatia a iné)

 

 


© Mesto Rožňava, 12. 2. 2024 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta