Oficiálna stránka mesta Rožňava

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2023

 02.10.2023
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2023
Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@roznava.sk, tel. 058/7324563

 
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2023

 Plán kosenia 40. týždeň

2.10. Pondelok - Rož. baňa, / Medzimlynská, / Zlatá, Mierová,

3.10. Utorok - Rož. baňa, / cintorín Hornocintorínska, / Čučmianska dlhá, / Mierová,

4.10. Streda - cintorín Nadabula, / cintorín Hornocintorínska, / cintorín Rožňava,

5.10. Štvrtok - cintorín Nadabula, / Kyjevská, / cintorín Rožňava,

6.10. Piatok - Nadabula, / Kyjevská, / cintorín Rožňava

 

Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien. Za pochopenie ďakujeme.

 

 
 
S pozdravom
 
Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
 riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 2. 10. 2023 Ing. Lucia Baraxová -  Technické služby mesta Rožňava