Oficiálna stránka mesta Rožňava

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2022

 23.05.2022
Plán kosenia 21. týždeň ...
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2022
Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2022
 
 Plán kosenia 21. týždeň
23.5. Pondelok  - obchvat Šafárikova, / Dúhová, Alej Jána Pavla II., / Hornocintorínska, /
 
24.5. Utorok - Špitálska, A. Hronca / Medzimlynská, / Štítnická, / Hornocintorínska , / Nadabula,
 
25.5. Streda - Cyrila a Metoda, / Kyjevská, / Zlatá, / Hornocintorínska, / Nadabula,  
 
26.5. Štvrtok - Námestie 1. mája, / Kyjevská, / Mierová, / Kozmonautov, / Nadabula
 
27.5. Piatok - Alej Antona Kissa, / Kyjevská, / Mierová, / Kozmonautov, / Nadabula,
 
Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien.
Za pochopenie ďakujeme.
 
 
 
 
Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

© Mesto Rožňava, 23. 5. 2022 Ing. Lucia Baraxová -  Technické služby mesta Rožňava