Oficiálna stránka mesta Rožňava

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2022

 20.06.2022
Plán kosenia 25. týždeň ...
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2022
Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2022
 
Plán kosenia 25. týždeň
 
20.6. Pondelok - Jána Amosa Komenského, / Šafárikova, / Slnečná, / Cintorín Rožňava,
 
21.6. Utorok - Záhradnícka, / Šafárikova, / Slnečná, / Cintorín Rožňava, / Štítnická,
 
22.6. Streda - Cintorín Rožňava, / Šafáriková, / Letná, / Slnečná, / Štítnická,  
 
23.6. Štvrtok - Cintorín Rožňava, / Alej Jána Pavla II., / Letná, / Záhradnícka, / Rož. baňa,
 
24.6. Piatok - Záhradnícka, / Alej Jána Pavla II., / Letná, / Slnečná, / Rož. baňa,
Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien.
Za pochopenie ďakujeme.
 
 
 
 
Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

© Mesto Rožňava, 20. 6. 2022 Ing. Lucia Baraxová -  Technické služby mesta Rožňava