Oficiálna stránka mesta Rožňava

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2022

 04.07.2022
Plán kosenia 27. týždeň ...
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2022
Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2022
 
Plán kosenia 27. týždeň
 
4.7. Pondelok - Budovateľská, / Okružná, / Štítnická, Zlatá, / Nadabula,
 
5.7. Utorok - Sviatok, 
 
6.7. Streda - Budovateľská, / Okružná, / Mierová, / Nadabula,  
 
7.7. Štvrtok - Špitálska, / Okružná, Dúhová / Mierová, / Nadabula,
 
8.7. Piatok - A. Hronca, Cyrila a Metoda, / Dúhová, / Nadabula,
Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien.
Za pochopenie ďakujeme.
 
 
 
 
Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

© Mesto Rožňava, 4. 7. 2022 Ing. Lucia Baraxová -  Technické služby mesta Rožňava