Oficiálna stránka mesta Rožňava

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2021

 03.05.2021
Plán kosenia 18. týždeň ...
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2021
Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2021
 
 Plán kosenia 18. týždeň
 
3.5. Pondelok - Košická, SAD, / Alej Jána Pavla II., Kyjevská, / park Hviezdoslavova,
 
4.5. Utorok - Košická, Kozmonautov, / Medzimlynská, Kyjevská, Alej Jána Pavla II., / Štítnická
 
5.5. Streda - Kozmonautov, / Kyjevská, Alej Jána Pavla II., / Štítnická,
 
6.5. Štvrtok - Kozmonautov, / Alej Jána Pavla II., Kyjevská, / Štítnická,
 
7.5. Piatok - Kozmonautov, Slnečná, / Kyjevská, Alej Jána Pavla II., Zakarpatská, / Štítnická,
 
 
Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien.
Za pochopenie ďakujeme.
 
 
 
 
Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

© Mesto Rožňava, 3. 5. 2021 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava