Oficiálna stránka mesta Rožňava

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2021

 02.11.2021
Plán kosenia 44. týždeň ...
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2021
Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2021
 
 Plán kosenia 44. týždeň
1.11. Pondelok - Sviatok,
 
2.11. Utorok - Zlatá,
 
3.11. Streda - Zlatá, / Rož. baňa,
 
4.11. Štvrtok - Mierová, / Rož. baňa,
 
5.11. Piatok - Mierová, / Rož. baňa,
Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien.
Prosíme obyvateľov horeuvedených ulíc o preparkovanie svojich motorových vozidiel v čase kosenia.
Za pochopenie ďakujeme.
 
 
 
 
Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

© Mesto Rožňava, 2. 11. 2021 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava