Oficiálna stránka mesta Rožňava

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2020

 05.10.2020
Plán kosenia 41. týždeň ...
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2020
Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2020

 Plán kosenia 41. týždeň

 

 5.10. Pondelok - cintorín Rožňava,
 
 6.10. Utorok - cintorín Rožňava, / Rož. Baňa,
 
 7.10. Streda - cintorín Rožňava, / Rož. Baňa, 
 
 8.10. Štvrtok - Budovateľská, Pionierov, / Rož. Baňa,
 
 9.10. Piatok - Pionierov, Ernesta Rótha, / Rož. Baňa,
Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien.
Za pochopenie ďakujeme.
 
 
 
 
Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

© Mesto Rožňava, 5. 10. 2020 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava