Oficiálna stránka mesta Rožňava

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2020

 02.11.2020
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2020
Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2020

 Plán kosenia 45. týždeň
2.11. Pondelok - Zakarpatská,
 
3.11. Utorok - Zakarpatská, / Rož. Baňa,
 
4.11. Streda - Zakarpatská, / Štítnická, 
 
5.11. Štvrtok - Zakarpatská, Alej Jána Pavla II., / Štítnická,
 
6.11. Piatok - Alej Jána Pavla II., / Štítnická,
 
Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien.
Za pochopenie ďakujeme.
 
 
 
 
Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

© Mesto Rožňava, 2. 11. 2020 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava