Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oznámenie o uložení listovej zásielky O. Pačay

 31.01.2023
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
Oznámenie o uložení  listovej zásielky O. Pačay
MESTO   ROŽŇAVA
Mestský úrad Rožňava - odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
Šafárikova 29,  048 01  Rožňava

 

Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Oliver Pačay,  trvale bytom Rožňava
 
má uložené oznámenie o doporučenej listovej zásielke na prevzatie v kancelárii 1. kontaktu Mestského úradu v Rožňave,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:   
Okresný súd                                                                           
Rimavská Sobota
 
V Rožňave,  31. 01. 2023
 
Na úradnú tabuľu  vyvesené dňa:31. 01. 2023

Vybavuje: Fábiánová
 
č.sp.  763/2023
 
 
 

© Mesto Rožňava, 31. 1. 2023, Denisa Fábiánová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava