Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

OZNAM o prevádzke materských škôl počas vianočných prázdnin

 13.12.2023
OZNAM o prevádzke materských škôl počas vianočných prázdnin
OZNAM
o prevádzke materských škôl počas vianočných prázdnin


Mesto Rožňava – zriaďovateľ materských škôl
MŠ – Ernesta Rótha 518/4
MŠ – Krátka 1825/28
MŠ – Pionierov 639/18
MŠ – Štítnická 337/9/A
MŠ – Vajanského 370/6
MŠ – Kyjevská 2020/14
MŠ – Ul. kozmonautov 1793/14
MŠ s VJM – Komenského 5

oznamuje zákonným zástupcom detí, že na základe nízkeho záujmu o návštevu materskej školy počas vianočných prázdnin

v termíne od 27.12.2023 /streda/ do 05.01.2024 /piatok/

bude prevádzka vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava

prerušená.

Riadna prevádzka vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bude pokračovať od 08.01.2024 /pondelok/.
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 12. 2023, Ing. Jana Agnetinová, Odbor školstva, Mestský úrad Rožňava