Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

OZNAM o prevádzke materských škôl počas veľkonočných prázdnin

 29.03.2023
OZNAM o prevádzke materských škôl počas veľkonočných prázdnin
OZNAM
o prevádzke materských škôl počas veľkonočných prázdnin

Mesto Rožňava – zriaďovateľ materských škôl
MŠ - Ernesta Rótha 518/4
MŠ - Krátka 1825/28
MŠ - Pionierov 639/18
MŠ - Štítnická 337/9/A
MŠ - Vajanského 370/6
MŠ - Kyjevská 2020/14
MŠ - Ul. kozmonautov 1793/14
MŠ s VJM - Komenského 5

oznamuje zákonným zástupcom detí, že na základe záujmu o návštevu materskej školy počas

veľkonočných prázdnin
 
určuje v termíne 6. 04. 2023 /štvrtok/ a 11. 04. 2023 /utorok/

prevádzku v materskej škole

Materská škola Štítnická 337/9 v Rožňave.

Riadna prevádzka vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
bude pokračovať od 12. 04. 2023 /streda/.
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 29. 3. 2023, PaedDr. Kvetoslava Kostyánszká, Odbor školstva, Mestský úrad v Rožňave