Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

OZNAM o prevádzke materských škôl počas jesenných prázdnin

 19.10.2022
Mesto Rožňava - zriaďovateľ materských škôl: MŠ - Ernesta Rótha 518/4, MŠ - Krátka 1825/28, MŠ - Pionierov 639/18, MŠ - Štítnická 337/9/A, MŠ -, Vajanského 370/6, MŠ - Kyjevská 2020/14, MŠ - Ul. kozmonautov 1793/14, SŠ - Komenského – organizačná zložka MŠ oznamuje zákonným zástupcom detí, že počas jesenných prázdnin v dňoch od 28. 10. 2022 /piatok/ do 31. 10. 2022 /pondelok/, bude prevádzka vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava z organizačných dôvodov prerušená
OZNAM o prevádzke materských škôl počas jesenných prázdnin
O Z N A M
o prevádzke materských škôl počas jesenných prázdnin


Mesto Rožňava - zriaďovateľ materských škôl:
MŠ - Ernesta Rótha 518/4
MŠ - Krátka 1825/28
MŠ - Pionierov 639/18
MŠ - Štítnická 337/9/A
MŠ - Vajanského 370/6
MŠ - Kyjevská 2020/14
MŠ - Ul. kozmonautov 1793/14
SŠ - Komenského – organizačná zložka MŠ
oznamuje zákonným zástupcom detí, že počas jesenných prázdnin v dňoch od 28. 10. 2022 /piatok/ do 31. 10. 2022 /pondelok/, bude prevádzka vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava z organizačných dôvodov prerušená.


Riadna prevádzka vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bude pokračovať: od 02. 11. 2022 /streda/.

 

 

 

Michal Domik
primátor mesta

 


© Mesto Rožňava, 19. 10. 2022 PaedDr. Kvetoslava Kostyánszká, Odbor šolstva, Mestský úrad Rožňava