Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

OZNAM o prerušení prevádzky v Materskej škole – Ernesta Rótha 518/4, Rožňava

 27.01.2023
Mesto Rožňava ako zriaďovateľ Materskej školy, Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave, oznamuje zákonným zástupcom detí materskej školy, že z dôvodu výskytu akútnych respiračných ochorení a na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave prerušuje prevádzku v materskej škole
OZNAM o prerušení prevádzky v Materskej škole – Ernesta Rótha 518/4, Rožňava
O Z N A M
o prerušení prevádzky v Materskej škole – Ernesta Rótha 518/4, Rožňava
 
 
Mesto Rožňava ako zriaďovateľ Materskej školy, Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave, oznamuje zákonným zástupcom detí materskej školy, že z dôvodu výskytu akútnych respiračných ochorení a na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

prerušuje

prevádzku v materskej škole v termíne od 27. 01. 2023 /piatok/ do 31. 01. 2023 /utorok/.
Prevádzka v materskej škole bude pokračovať od 01. 02. 2023 /streda/.
 
Vzhľadom k aktuálnej situácii vás budeme v prípade zmien včas informovať.
 
 

                                                                                                                       Michal Domik
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 27. 1. 2023, Mgr. Slávka Mrázová, Odbor školstva, Mestský úrad v Rožňave