Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oslava životných jubileí v Subsídiu, špecializovanom zariadení a zariadení pre seniorov

 14.11.2023
Oslava životných jubileí v Subsídiu,  špecializovanom zariadení a zariadení pre seniorov
Veľa vecí na svete môže človek zmeniť, spomaliť či zastaviť, .... čo však nezastaví, čo nikdy nespomalí, je čas. Najmä v pokročilom veku si stále viac uvedomujeme, že je nám dobre medzi ľuďmi a s ľuďmi.
 
Subsídium špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov,  pripravilo dňa  14. 11. 2023 oslavu okrúhlych životných jubileí svojich klientov. Jubilantov pozdravili zamestnanci zariadenia a primátor mesta Michal Domik. V príhovore primátor zdôraznil,  že na nich nezabúdame, že si vážime statočnú prácu, ktorú vykonali a ktoré si váži aj naše mesto.
 
Po príhovoroch riaditeľka zariadenia a primátor mesta odovzdali oslávencom pamätný list a kvietok so želaním, aby ešte veľa rokov  pobudli v zdraví a v šťastí s príbuznými, známymi či priateľmi aj v tomto zariadení. Nech je ich život naplnený dobrým zdravím, optimizmom a spokojnosťou a jeseň života pokojná a slnečná! Nech sú ich dni zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých!“
 
obrazok srdce
 

© Mesto Rožňava, 14. 11. 2023, Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava