Oficiálna stránka mesta Rožňava

Oslava jubilantov

 20.11.2018
Oslava jubilantov

Oslavy jubilantov sa konali v obvyklejdobrej nálade s hosťami s MsÚ : Eriky Švedovej a Lucii Kerekešovej. Darčeky a malé občerstvenie zabezpečilo denné centrum z vlastných prostriedkov. Kvety zakúpil mestský úrad.

© Mesto Rožňava, 20. 11. 2018, Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava