Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oslava Jubilantov - II. polrok 2018

 01.07.2019
Oslava Jubilantov - II. polrok 2018

Oslavy „Jubilantov za II. polrok“ sa konali v priestoroch denného centra v spolupráci s mestom Rožňava. Všetkým jubilantom bol venovaný pamätný list od mesta Rožňava spolu s darčekom a kvetom,  ktorý odovzdal zástupca primátora p. Mgr. Dionýz Kemény spolu s referentkou odboru školstva, kultúry a športu mestského úradu p. Erikou Švedovou.  Po oficiálnej časti prišiel na rad prípitok a pohostenie.

© Mesto Rožňava, 1. 7. 2019, Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava