Oficiálna stránka mesta Rožňava

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 06.06.2024
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Rožňave na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

ODVOLÁVA
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava dňom 04.06. 2024 o 1200 hod.
 
pplk. Ing. Martin Kaprál
riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 6.  2024 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta