Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Modlitba z rožňavskej Kalvárie

 11.05.2023
Modlitba z rožňavskej Kalvárie
Mesto Rožňava je obklopené nádhernou prírodou, krásnymi vrchmi. Zo severu ho obklopujú tri vrchy – trojvŕšie  známe ako Szölömál, kde sa na svahu najnižšieho vŕšku rozprestiera Kalvária.

Pôvodná Kalvária bola postavená v roku 1741 zo štedrosti Jakoba Steera a jeho manželky Kataríny. Jej súčasná podoba, ako ju poznáme dnes, pochádza zo 40. rokov 20. storočia.

Modlitba na plechovej tabuli pochádza z Kalvárie nad mestom Rožňava z roku 1943, kedy bola odovzdaná nová krížová cesta za biskupa Michala Bubnicsa (Bubnics Mihály, 1877 – 1945). Text modlitby  v slovenskom a maďarskom jazyku na pozinkovanom, nabielo zafarbenom plechu, písaný čiernou farbou, znie: „Klaniame sa Ti Ježišu Kriste, a zvelebujeme Ťa, že si nás svojím svätým Krížom vykúpil.“  „Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert a Te szentkereszted által megváltottad a világot.“ Pri veľkonočných sviatkoch a procesiách sa používa dodnes.

Tabuľa bola vyrobená pravdepodobne v Rožňave neznámym výrobcom. V súčasnosti je evidovaná v historickom fonde Baníckeho múzea v Rožňave a patrí k vzácnym zbierkam, ktoré svojou interpretačnou a liturgickou funkciou dokumentujú cirkevné dejiny nášho mesta.
Rozmery: 44 x 48 x 2 cm.
 
Zdroj:
Banícke múzeum v Rožňave, zbierkový fond História I
 
Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 5.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta