Oficiálna stránka mesta Rožňava

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

 23.08.2022
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Programy pre mládež na roky 2014 - 2020
(web)

Medzinárodný deň mládeže 2020 na tému „Zapojenie mládeže do globálnej činnosti“

(web)

IUVENTA má nového generálneho riaditeľa

(web)

Ministerstvo školstva sa zapája do boja so šikanou

(web)

Mládežnícki delegáti SR vystúpili na 75. Valnom zhromaždení OSN

(web)

VÚDPaP pozýva študentov psychologických či sociálnych smerov na bezplatnú konferenciu

(web)

November – mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch

(web)

Iuventa pokračuje v úspešnej ponuke otvorených webinárov aj v decembri

(web)

Európska konferencia o práci s mládežou sa konala online

(web)

Vzdelávanie žiakov prvého stupňa základných škôl opäť podporí televízne vyučovanie - relácia Školský klub

(web)

 

 


© Mesto Rožňava, 11. 1.  2021 Mgr. Alžbeta Tamásová, Odbor školstva