Oficiálna stránka mesta Rožňava

Medzinárodný deň žien

 31.05.2022
Medzinárodný deň žien

Dňa 8.3. 2022 sa konali v spoločenskej sále denného centra oslavy Medzinárodného dňa žien. Spoločenský program si členovia denného centra z dôvodu sprísnených opatrení pripravili sami. Primátor mesta Michal Domik zahájil program príhovorom,  po ktorom odovzdal každej členke kvietok a čokoládu. Na záver programu si všetci prítomní  zhotovili spoločnú fotografiu.

© Mesto Rožňava, 31. 5. 2022 Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava