Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Medzinárodný deň žien

 30.03.2023
Medzinárodný deň žien
obrazok
Začiatkom marca si každoročne pripomíname Medzinárodný deň žien. Ôsmy marec je pre nás všetkých  symbolom vzdania úcty ženám a je veľmi dôležité, aby sme na tento sviatok nezabúdali.

Žena je základným kameňom našich rodín a vnášajú do nich lásku a jedinečnú domácu atmosféru. Mnohokrát sú pre nás všetkých inšpiráciou i motiváciou.

Dňa 13. 3. 2023 mesto Rožňava v spolupráci s Jednotu dôchodcov Slovenska v Rožňave a Denným centrom pripravili malé posedenie s kultúrnym programom rožňavským dôchodkyniam. V príhovore primátor mesta Michal Domik, vyjadril ženám, ako nositeľkám života poďakovanie za tento najväčší a najkrajší dar. Vzdal im úctu a obdiv za všetko, čo vo svojom živote zvládajú, ich obetavosť, ochotu, láskavosť, ale i dobrú náladu, ktorou spríjemňujú každodenné chvíle nášho života.

Ing. František Kardoš prítomným ženám poďakoval za teplo ich láskavého srdca, a zdôraznil že si zaslúžia, aby sme si ich uctievali nielen pri ich sviatku, ale  po celý rok.

Zo srdca popriali oslávenkyniam, aby aj naďalej boli pevným pilierom rodinného i spoločenského života v našom krásnom meste, aby ich oči nepoznali slzy a aby ich dlane stále rozdávali len teplo a lásku.
 
Medzinárodný deň žien (MDŽ), pripadajúci každoročne na 8. marec, je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN  k výročiu štrajku 40000 newyorských krajčírok v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.

Demonštrácie žien na konci zimy sa najskôr odohrávali v USA na popud Socialistickej strany USA. Veľké zhromaždenie za volebné právo žien sa konalo 8. marca 1908 v New Yorku.

Na prvej medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v Kodani presadila nemecká socialistka Clara Zetkinová medzinárodný sviatok, vtedy ešte bez určenia pevného dátumu.

Dátum 8. marec sa ustálil až po 1. svetovej vojne, najmä pod vplyvom veľkej demonštrácie v Petrohrade v roku 1917 tesne pred Februárovou revolúciou, ktorá sa konala poslednú nedeľu vo februári podľa juliánskeho kalendára, čo sa rovná 8. marcu kalendára gregoriánskeho. Sviatok sa rýchlo rozšíril, jeho obsah kolísal od politického a feministického protestu po apolitickú socialistickú obdobu Dňa matiek.

Pred prvou svetovou vojnou vytýčili ženy predovšetkým tieto požiadavky:
  • volebné právo
  • osemhodinový pracovný čas
  • zlepšenie špeciálneho zákonodarstva
V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku sa prvý Medzinárodný deň žien konal už v roku 1911. Roku 1913 ho oslavovali aj v cárskom Rusku. Po ženských nepokojoch a demonštráciách v Petrohrade bol v roku 1917 pevne ustanovený 8. marec ako MDŽ.

Od roku 1975 je pripomínaný ako deň medzinárodnej solidarity žien za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj.
 
MDŽ na Slovensku
Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený.
 
obrazok
 

© Mesto Rožňava, 16. 3. 2023, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava