Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Máme za sebou nádhernú akciu. ROŽŇAVA 2022 - JARMOK A DNI MESTA

 30.09.2022
Máme za sebou nádhernú akciu. ROŽŇAVA 2022 - JARMOK A DNI MESTA Súčasťou tohto vydareného podujatia sme boli aj my. Spevácy zbor P.J.Šafárika pri Gymnnáziu P.J.Šafárika v Rožňave, Ing I.Nemčok- ved.odb.kultúry, M.Kerkešová ,riaď.ZUŠ. M..Roxerová,M.Varga, N.Tomesova L.Palme - pedagógovia ZUŠ.
Máme za sebou nádhernú akciu. ROŽŇAVA  2022 -  JARMOK A DNI MESTA

Máme za sebou nádhernú akciu. ROŽŇAVA  2022 -  JARMOK A DNI MESTA

Súčasťou tohto vydareného podujatia sme boli aj my.

Moje úprimné poďakovanie patrí Speváckemu zboru P.J.Šafárika v Rožňave pri Gymnáziu P.J.Šafárika v Rožňave,   mojim kolegyniam, kolegom , ktorí svojimi nádhernými vstupmi obohatili repertoár nášho speváckeho  zboru, ako pozdrav pre všetkých  prítomných.

Spevácy zbor P.J.Šafárika pri Gymnnáziu P.J.Šafárika v Rožňave, Ing I.Nemčok- ved.odb.kultúry, M.Kerkešová ,riaď.ZUŠ.  M..Roxerová,M.Varga, N.Tomesova L.Palme - pedagógovia ZUŠ.
 
Mgr. Eva Kardošová ,zbormajster
 
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 9.  2022  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta