Oficiálna stránka mesta Rožňava

Jubilanti za rok 2020

 31.05.2022
Jubilanti za rok 2020

Oslavy „Jubilantov za rok 2020“ sa z dôvodu opatrení proti šíreniu nákazy COVID 19 museli presunúť na nasledujúci rok devätnásteho augusta 2021. Oslavy životných jubileí za celý predchádzajúci rok sa konali v priestoroch denného centra v spolupráci s mestom Rožňava. Naše pozvanie prijal primátor mesta Michal Domik, ktorý zahájil program krátkym príhovorom a následne odovzdal všetkým jubilantom pamätný list mesta Rožňava, malé prekvapenie a kvet. O kultúrny program sa postaral spevokol denného centra, sólistka Julianna Doroninová a Margita Koláriková. Báseň predniesla Betka Póliová.  Po oficiálnej časti prišiel čas na spoločnú fotografiu a pohostenie.

© Mesto Rožňava, 31. 5. 2022 Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava