Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Jarné upratovanie

 04.04.2024
Jarné upratovanie
JARNÉ UPRATOVANIE
PRIMÁTOR MESTA
A MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V ROŽŇAVE
pozývajú
obyvateľov mesta, aby sa v období
8. 4. 2024 – 16. 4. 2024
zapojili do jarného upratovania
 
V rámci tejto akcie môžu občania priamo do pristavených kontajnerov naložiť  nepotrebný domový objemový odpad (nepotrebné stoličky, nepotrebné postele, skrine, kreslá, rôzny iný nepotrebný nábytok a pod.), ako aj odpad z verejných priestranstiev.
 
Pristavenie a odvoz bude zabezpečený nasledovne:
                                                                                          
8. 4. 2024: CENTRUM sídlisko STRED
Veľkoobjemový kontajner VOK: Budovateľská 7, 12, Šafárikova 49 pri kotolni, Pionierov 12-14 medzi
Maloobjemový kontajner MOK: Južná 2, Šafárikova 39, Budovateľská 19, 31, 43, Pionierov 16
 
9. 4. 2024: sídliská P.J.ŠAFÁRIKA a PODRÁKOŠ
Veľkoobjemový kontajner VOK: Slnečná 13, križovatka ul. J.Marikovszkého s J.Brocku, Slnečná 11-12 medzi, Kozmonautov 15
Maloobjemový kontajner MOK: Záhradnícka 6, Záhradnícka 1, Slnečná 17, Slnečná 7, Slnečná 3, Kozmonautov 1
 
10. 4. 2024: sídliská JUH , pri KASÁRŇACH
Veľkoobjemový kontajner VOK: Okružná 30, Edelényská 5, Zakarpatská 16, Šafárikova 99 pri altánku
Maloobjemový kontajner MOK: Zakarpatská 13, Kyjevská 30, Kasárenská pri garážach, Kyjevská 10, Dúhová 1, Jovická 58 – malometrážne byty
 
11. 4. 2024: sídlisko VARGOVO POLE
Veľkoobjemový kontajner VOK: Hviezdoslavova 17, Lipová 4, Zlatá 29, Šafárikova 92
Maloobjemový kontajner MOK: Mierová 19, Mierová 18-20 medzi, Mierová 5, Jarná 17 dvor, Jarná 29, Letná 16
 
12. 4. 2024: ROŽŇAVSKÁ BAŇA a NADABULA
Veľkoobjemový kontajner VOK: Nadabula pri cintoríne, Nadabula pri bytovke, Nadabula pri obchode, Strelnica 1
Maloobjemový kontajner MOK: Rožňava baňa 5, 14, 196, Nadabula 49, 259
 
15. 4. 2024: sídlisko Čučmianske , Komenského
Veľkoobjemový kontajner VOK: J.A.Komenského 10,18,21, Čučmianska 3
Maloobjemový kontajner MOK: J.A.Komenského 15, S.Czabána 5,6, pod Kalváriou 10, Kvetná za kláštorom, Čučmianska 15     
 
16. 4. 2024: severná časť mesta
Veľkoobjemový kontajner VOK: 2 ks kontajnerov umiestnených na ul. Kúpeľnej v blízskosti RD súp. č. 1429/22
Maloobjemový kontajner MOK: Hrnčiarska 2, 20, Banícka 18, Krátka 28, Krátka 2
 
Do pristavených  kontajnerov nepatria:
  • elektroodpady z domácností, komunálne odpady s obsahom škodlivín (autobatérie, monočlánky, žiarivky, výbojky, obaly znečistené škodlivinami...)
  • biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov (lístie a konáre, suchá tráva), opotrebované jedlé oleje a tuky, kovy, drobný stavebný odpad
ZBER ELEKTROODPADOV: (chladničky, práčky, televízory, počítače, olovené batérie, akumulátory...)
  • elektroodpady z domácností budú vyzbierané mobilným zberom dňa  9. 4. 2024  od 07:00 – 14:00 hod.
Prosíme vyložiť ku zberným nádobám aby boli viditeľné z cesty, prípadne k okraju cesty - chodníka.
Informácie:  
  • Ing. Tibor Vanyo,  číslo tel. : 0917 877 294 (v pracovnej dobe od Po-Št. 8:00-15:00, Pia. 8:00-13:00 hod.)
  • Odpadové služby mesta Rožňava, číslo tel. : 0917 803 992
Všetky druhy odpadov môžu byť donesené do zberného dvora celoročne bezplatne !!! (drobný stavebný odpad je spoplatnený).

ĎAKUJEME!
 
 

© Mesto Rožňava, 4. 4. 2024 Ing. Tibor Vanyo Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave