Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Jarné upratovanie

 20.03.2023
PRIMÁTOR MESTA A MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V ROŽŇAVE pozývajú obyvateľov mesta, aby sa v období 25. 3. 2023 – 2. 4. 2023 zapojili do jarného upratovania
Jarné upratovanie

plagat

 

JARNÉ UPRATOVANIE

PRIMÁTOR MESTA
A MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V ROŽŇAVE

p o z ý v a j ú

obyvateľov mesta, aby sa v období
25. 3. 2023 – 2. 4. 2023
zapojili do jarného upratovania

V rámci tejto akcie môžu občania priamo do pristavených kontajnerov naložiť nepotrebný domový objemový odpad (nepotrebné stoličky, nepotrebné postele, skrine, kreslá, rôzny iný nepotrebný nábytok a pod.), ako aj odpad z verejných priestranstiev.
 
Pristavenie a odvoz bude zabezpečený nasledovne:

25. 3. 2023 – 26. 3. 2023 : ul. Hornocintorínska, Kúpeľná a okolie v Severnej časti
Veľkoobjemový kontajner VOK: 3 ks kontajnerov umiestnených na ul. Kúpeľnej v blízskosti RD súp. č. 1429/22
Maloobjemový kontajner MOK: Hrnčiarska 2, 20, Banícka 18, Krátka 28, Krátka 2
 
27. 3. 2023: CENTRUM sídlisko STRED
Veľkoobjemový kontajner VOK: Budovateľská 7, 12, Šafárikova 49 pri kotolni, Pionierov 12-14 medzi
Maloobjemový kontajner MOK: Južná 2, Šafárikova 39, Budovateľská 19, 31, 43, Pionierov 16
 
28. 3. 2023: sídliská P.J.ŠAFÁRIKA a PODRÁKOŠ
Veľkoobjemový kontajner VOK: Slnečná 13, križovatka ul. J.Marikovszkého s J.Brocku, Slnečná 11-12 medzi, Kozmonautov 15
Maloobjemový kontajner MOK: Záhradnícka 6, Záhradnícka 1, Slnečná 17, Slnečná 7, Slnečná 3, Kozmonautov 1
 
29. 3. 2023: sídliská JUH , pri KASÁRŇACH
Veľkoobjemový kontajner VOK: Okružná 30, Edelényská 5, Zakarpatská 16, Šafárikova 99 pri altánku
Maloobjemový kontajner MOK: Zakarpatská 13, Kyjevská 30, Kasárenská pri garážach, Kyjevská 10, Dúhová 1, Jovická 58 – malometrážne byty
 
30. 3. 2023: sídlisko VARGOVO POLE
Veľkoobjemový kontajner VOK: Hviezdoslavova 17, Lipová 4, Zlatá 29, Šafárikova 92
Maloobjemový kontajner MOK: Mierová 19, Mierová 18-20 medzi, Mierová 5, Jarná 17 dvor, Jarná 29, Letná 16
 
31. 3. 2023: ROŽŇAVA BAŇA a NADABULA
Veľkoobjemový kontajner VOK: Nadabula pri cintoríne, Nadabula pri bytovke, Nadabula pri obchode, Strelnica 1
Maloobjemový kontajner MOK: Rožňava baňa 5, 14, 196, Nadabula 49, 259
 
1.- 2. 4. 2023: sídlisko Čučmianske , Sever
Veľkoobjemový kontajner VOK: J.A.Komenského 10,18,21, Čučmianska 3
Maloobjemový kontajner MOK: J.A.Komenského 15, S.Czabána 5,6, pod Kalváriou 10, Kvetná za kláštorom, Čučmianska 15
 
Do pristavených kontajnerov nepatria:
  • elektroodpady z domácností, komunálne odpady s obsahom škodlivín (autobatérie, monočlánky, žiarivky, výbojky, obaly znečistené škodlivinami...)
  • biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov (lístie a konáre, suchá tráva), opotrebované jedlé oleje a tuky, kovy, drobný stavebný odpad
ZBER ELEKTROODPADOV: (chladničky, práčky, televízory, počítače, tonery, olovené batérie, akumulátory...)
  • elektroodpady z domácností budú vyzbierané mobilným zberom dňa 17. 4. 2022 – 18. 4. 2022 od 07:00 – 14:00 hod.

Prosíme vyložiť ku zberným nádobám aby boli viditeľné z cesty, prípadne k okraju cesty - chodníka.

Informácie:
  • Roland Lázár, číslo tel: 0905 304 463 (v pracovnej dobe od Po-Št. 8:00-15:00, Pia. 8:00-14:00 hod.)
  • Odpadové služby mesta Rožňava, číslo tel: 0917 803 992
 
Všetky druhy odpadov môžu byť donesené do zberného dvora celoročne bezplatne !!! (drobný stavebný odpad je spoplatnený).
 
ĎAKUJEME!
 
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 3. 2023 Roland Lázár, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave