Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2023

 12.09.2023
EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2023

plagat

plagat

MESTO ROŽŇAVA
 
VÝZVA
 
EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2023

Obraciame sa na občanov mesta, organizácie, inštitúcie, kluby, školy aj združenia s výzvou zapojiť sa do ETM - Európskeho týždňa mobility 2023    https://eurotm2023.eurotm.sk/

ETM sa bude konať od 16. do 22. 9. 2023, organizátorom a jej iniciátorom je Európska komisia a na Slovensku ju pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia.

Keďže doprava je jednou z oblastí, kde stále stúpa množstvo vyprodukovaných emisií, ktoré negatívne vplývajú na zdravie a život obyvateľov, je potrebné zmeniť podobu a organizáciu miest.  Práve kampaň ETM má za cieľ znižovať potrebu využívania auta na denné presuny obyvateľov a zvyšovať podiel peších, cyklistov, ako aj užívateľov verejnej dopravy.

Urobme aj my niečo, buďme príkladom , chráňme si prírodu pre budúcnosť - pre naše deti.

Nechajte auto doma, na bicykli alebo pešo do obchodu, práce, do školy...
 
Téma: ŠETRI  ENERGIOU

Svoje návrhy a  možnosti eventuálneho pripojenia sa do kampane  prosím nahlásiť  najneskôr  do 5. 9. 2023 na email: erika.svedova@roznava.sk, ivan.nemcok@roznava.sk   s názvom,  spôsobom  a dátumom realizácie Vášho zapojenia.

Záujemcom propagačný materiál prepošleme.
 
Každoročne prebieha Európsky týždeň mobility od 16. do 22. septembra. Mesto Rožňava, ako minulý rok tak aj tento, sa znovu zapája do kampane Európsky týždeň mobility poskytnutím bezplatnej prepravy cestujúcich v MHD dňa 22.9.2023.
 
TARIFA
v mestskej autobusovej doprave v Rožňave

Mesto Rožňava a eurobus, a.s. (ďalej len „dopravca") v zmysle zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, v súlade s § 21 a vyhláškou 5/2020 Z. z. určujú v územnom obvode MHD Rožňava dňa 22. 9. 2023 výšky cestovného:

Klasifikácia produkcie: 60.21.21 Mestská pravidelná doprava osôb

Cestovné za jednotlivú cestu, dovozné za prepravu batožiny a psa

Cipová karta EUR

Hotovosť EUR
Deti do dovŕšenia 6. rokov veku 0,00 0,00
Deti od dovŕšenia 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku 0,00 0,00
Žiaci alebo študenti do dovŕšenia 26. roku veku, ktorí sú žiakmi základnej školy, žiakmi dennej formy štúdia strednej školy, praktickej školy, odborného učilišťa, alebo študenti dennej formy štúdia na vysokej škole 0,00 0,00
Cestujúci prepravujúci sa za základné cestovné 0,00 0,00
Seniori, t. j. osoby od dovŕšenia 63. roku veku 0,00 0,00
Držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S vrátane invalidného vozíka alebo detského kočíka. Osoba alebo pes, ak sú sprievodcom držiteľa preukazu ŤZP-S, držitelia zlatej, diamantovej plakety alebo Kňazovického medaily 0,00 0,00
Batožina o rozmeroch väčších ako 50 x 60 x 80 cm, predmet tvaru dosky ak je väčší ako 100 x 150 cm, tvaru valca ak je väčší ako 20 x 200 cm, detský kočík, súprava lyží, sánky, pes, drobné domáce zviera (iba v klietke) a pod... 0,00 0,00

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Tarifa je platná len dňa 22. 9. 2023 v rámci Európskeho týždňa mobility organizovaného Európskou komisiou.

 


© Mesto Rožňava, 24. 8. 2023, Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava