Oficiálna stránka mesta Rožňava

Dva týždne bez odpadu

 26.03.2024
Dva týždne bez odpadu

Blíži sa Medzinárodný deň nulového odpadu (International Day of Zero Waste) a pri tejto príležitosti sme sa my, Priatelia Zeme – SPZ,  rozhodli usporiadať aktivitu s názvom Dva týždne bez odpadu. Dovoľujeme si Vás v krátkosti informovať o tejto akcii a vyzvať Vás aby ste zapojili aj Vy a Vaša samospráva.

Medzinárodný deň nulového odpadu bol vyhlásený Organizáciou spojených národov a každoročne sa oslavuje 30. marca. Vyzýva členské štáty OSN, skupiny občianskej spoločnosti, súkromný sektor, akademickú obec, mládež a ďalšie zainteresované strany, aby sa zapojili do aktivít zameraných na podporu povedomia o národných, regionálnych a miestnych iniciatívach v oblasti nulového odpadu. Zero Waste je rozsiala téma, existuje viacero spôsobov ako môžeme znížiť množstvo odpadu. My sme sa tento rok zamerali najmä na plastový odpad a odpad z jednorazových predmetov. Dva týždne bez odpadu Priateľov Zeme – SPZ budú prebiehať od 30. 3. do 12. 4.

Môžete si vymyslieť vlastné alebo si vybrať z našich návrhov. K tomuto účelu sme vytvorili webovú stránku www.nulaodpadu.sk/dva-tyzdne-zero-waste-dva-tyzdne-bez-odpadu , kde nájdete k téme znižovania množstva odpadov viacero pomôcok – návrhy aktivít, rôzne infografiky, bannery, kvízy. Stačí si vybrať...

 

 


© Mesto Rožňava, 26. 3. 2024 Ing. Tibor Vanyo, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave