Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 - 2027

 05.08.2022
Vážení spoluobčania, mesto Rožňava pripravuje na roky 2023 - 2027 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v meste a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám ...
Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2023 - 2027

Vážení spoluobčania,

mesto Rožňava pripravuje na roky 2023 - 2027 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v meste a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám.

Tento dotazník Vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb v meste.

Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti mesta Rožňava.

Chcem sa zúčastniť dotazníkového prieskumu

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

© Mesto Rožňava, 5. 8. 2022 Romina Gyureková -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava