Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Doručovanie rozhodnutí o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálne odpady