Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Dňom 22. apríla 2024 sa až do odvolania upravujú stránkové hodiny vydávania parkovacích kariet a riešenia parkovacej politiky

 16.04.2024
Dňom 22. apríla 2024 sa až do odvolania upravujú stránkové hodiny vydávania parkovacích kariet a riešenia parkovacej politiky
MESTO ROŽŇAVA
 

Z dôvodu vydávania parkovacích kariet a riešenia parkovacej politiky v meste Rožňava, primátor mesta v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov,

vydáva nasledovný príkaz:
 
v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Rožňave, v okienku č. 3, sa dňom 22. apríla 2024 až do odvolania upravujú stránkové hodiny vydávania parkovacích kariet a riešenia parkovacej politiky nasledovne:

UTOROK: 08.00 - 11.30 hod.
ŠTVRTOK: 08.00 - 11.30 hod.

 
 

 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 16. 4. 2024 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave