Oficiálna stránka mesta Rožňava

Diecézna charita a Dorka, n.o. - odovzdanie finančného daru