Oficiálna stránka mesta Rožňava

Deň matiek

 20.01.2020
Deň matiek

Dňa 13. mája sa konala v spoločenskej sále mestského úradu oslava dňa matiek.  Kultúrny program zabezpečilo mesto Rožňava v spolupráci so základnou a materskou školou. Podujatie otvoril príhovorom primátor mesta pán Michal Domik. Program viedol p. Ing. Ivan Nemčok. Na záver programu p. primátor rozdal kvety všetkým prítomným ženám ako symbol úcty a vďaky.

© Mesto Rožňava, 20. 1. 2020, Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava