Oficiálna stránka mesta Rožňava

Deň baníkov 2023

 11.09.2023
Deň baníkov 2023

plagat

Už tradične začiatkom septembra Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, prináša žiakom základných a stredných škôl celodenné podujatie Deň baníkov. Tento rok bude podujatie súčasťou sprievodného programu Rožňavského jarmoku.

Na starších školákov čaká pútavá prednáška o tabuľovej maľbe Rožňavskej Metercii, ktorá tento rok slávi 510. výročie svojho vyhotovenia. Technická kópia je súčasťou Expozície baníctva a hutníctva Gemera. Okrem prehliadky celej expozície sa žiaci priamo pri nej dozvedia informácie, kedy vznikla, čo všetko z nej môžeme vyčítať a prečo je tak významná pre historikov baníctva. Mladší školáci budú mať možnosť zapojiť sa do besedy s bývalým baníkom, Ondrejom Juhászom, ktorý bude spomínať na svoje
banské začiatky. Vo svojom rozprávaní určite objasní, čo zahŕňala banícka práca, aké mal povinnosti a ako to v bani naozaj fungovalo. Po besede bude pre nich pripravený workshop s Meterciou. Žiaci si poskladajú svoje vlastné puzzle, vyzdobia si ho a popritom sa naučia identifikovať jednotlivé banícke a hutnícke práce na tejto tabuľovej maľbe. Dozvedia sa čo sú to stredoveké graffiti, a či niečo také naša Metercia má. Počas celého dňa bude pre žiakov k dispozícii banský vláčik s cieľovou stanicou v dioráme štôlne Alexander.
 
Deň baníkov bude prebiehať vo štvrtok 14.9.2023 od 9:00 hod. do 15:00 hod. v Zážitkovom centre Sentinel, Šafárikova 31. Vstupné na podujatie je vo výške 2 Eur/žiak. Záujem zúčastniť sa na podujatí je potrebné nahlásiť vopred, keďže počet účastníkov je limitovaný. Počas trvania tohto podujatia sú všetky expozície múzeá návštevníkom sprístupnené v riadnom režime.
 
Tešíme sa na Vás!

Kontakt:
Erika Hermélyi Gecelovská
e-mail: info@banmuz.sk
tel.: 0940 108 384
 

© Mesto Rožňava, 11. 9.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta