Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Členská schôdza

 10.04.2024
Členská schôdza
Dňa 20.2.2024 sa uskutočnila v spoločenskej sále denného centra členská schôdza. Na tejto schôdzi sa vyhodnocovala činnosť denného centra za rok 2023. Po hodnotiacej časti za uplynulé obdobie prišlo na rad oboznámenie členov denného centra s plánom akcií na rok 2024, ktoré prečítal Bc. Peter Czirbusz zamestnanec denného centra. Na záver členskej schôdze bola pre všetkých prítomných pripravená prednáška pre záujemcov o  štúdium na Univerzite tretieho veku v Rožňave, ktorú odprezentoval  PhDr. Marek Koltáš, PhD., MBA. odborný asistent Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce, detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházy v Rožňave.
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 4. 2024 Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava