Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Členská schôdza

 16.03.2023
Členská schôdza

Dňa 28.2.2023 sa uskutočnila v spoločenskej sále denného centra členská schôdza. Na tejto schôdzi sa vyhodnocovala činnosť denného centra za rok 2022. Po hodnotiacej časti za uplynulé obdobie prišlo na rad oboznámenie členov denného centra s plánom akcií na rok 2023, ktoré prečítal Bc. Peter Czirbusz zamestnanec denného centra. Za mestský úrad privítala prítomných Ing. Katarína Valková, vedúca odboru sociálnych vecí,  ktorá predstavila víziu fungovania denného centra do budúcnosti, predovšetkým to, že denné centrum je určené pre všetkých seniorov v mete Rožňava a nie len pre členov denného centra ako to bolo zaužívané doteraz, vyzvala prítomných aby boli otvorení aj voči novým návštevníkom. Informovala prítomných o stave plánovanej rekonštrukcie priestorov denného centra, ako aj zámer mesta v prípade vhodných projektov zameraných na možnosť rekonštrukcie centra. Zároveň sa poďakovala predsedníčke centra p. Mgr. Oľge Grešákovej za jej dlhoročnú, obetavú  prácu a následne jej odovzdala kyticu v mene mesta ako aj členov denného centra. Oboznámila prítomných s tým, že za budúce fungovanie centra, zastrešovanie kultúrnych a spoločenských akcií, organizovanie podujatí, záujmových aktivít ako aj všetkých ďalších činností vyplývajúcich z činnosti denného centra bude zodpovedný výlučne p.  Bc. Peter Czirbusz zamestnanec  denného  centra. Členovia, ktorí majú záujem o spoluprácu a tvorbu záujmových aktivít sú vítaní  a svoje návrhy môžu predkladať priamo u Bc. Petra Czibusza.

 

 


© Mesto Rožňava, 16. 3. 2023 Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava