Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Čistenie záchytných rigolov

 26.05.2021
V súčasnom jarnom období často sa opakujúcich prívalových dažďov vykonávajú aktivační pracovníci menších obecných služieb aj preventívne protipovodňové opatrenia čistením záchytných rigolov ...
Čistenie záchytných rigolov

V súčasnom jarnom období často sa opakujúcich prívalových dažďov vykonávajú aktivační pracovníci menších obecných služieb aj preventívne protipovodňové  opatrenia čistením záchytných rigolov v rizikových častiach mesta, kde v minulosti vznikali nemalé škody na majetku občanov i Mesta Rožňava.

© Mesto Rožňava, 26. 5. 2021, Mgr. Martin Mikolaj -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave