Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Činnosť Občianskeho združenia Rožňavskí permoníci v roku 2022

 29.12.2022
Občianske združenie Rožňavskí permoníci vzniklo v roku 2006. Bolo založené kvôli zvyšujúcim sa požiadavkám Detského folklórneho súboru Haviarik, ktorý začal svoju činnosť v roku 1999. To znamená, že už tretie desaťročie sa venuje práci s rožňavskými deťmi a vštepuje im lásku k ľudovým tradíciám, spevu a tancu.
Činnosť Občianskeho združenia Rožňavskí permoníci v roku 2022
Občianske združenie Rožňavskí permoníci vzniklo v roku 2006. Bolo založené kvôli zvyšujúcim sa požiadavkám Detského folklórneho súboru Haviarik, ktorý začal svoju činnosť v roku 1999. To znamená, že už tretie desaťročie sa venuje práci s rožňavskými deťmi a vštepuje im lásku k ľudovým tradíciám, spevu a tancu. Na výšku členskej základne mali výrazný vplyv dva roky nečinnosti z dôvodu protipandemických opatrení. V tomto roku budujeme detský súbor prakticky od základu nanovo, nakoľko tých 10 % detí čo ostali verné nášmu súboru sa posunulo do prípravky súboru Dubina. V súbore bolo v tomto roku evidovaných cca  40 detí a mladých ľudí z Rožňavy a okolia. Má dve vekové kategórie, v tej mladšej kategórii sa učia základom folklórneho tanca a spevu deti od troch do šesť rokov. V tejto kategórii je evidovaných 20 detí z Rožňavy a blízkeho okolia. V staršej skupine detí základných škôl je evidovaných asi 20 detí. Nakoľko tento rok nám to situácia už dovolila,  deti sa stretávali na pravidelných piatkových tanečných nácvikoch. Čo sa týka vystúpení pravidelne vystupovali len sólisti speváci pri rôznych spoločenských príležitostiach. A nakoniec sa všetky aktívne deti zúčastnili Vianočného koncertu pre rodičov a priaznivcov súboru na Radnici 22.12.2022.

Ďalším folklórnym súborom, ktorého činnosť zastrešuje občianske združenie je Folklórny súbor Dubina, ktorý je na slovenskej folklórnej scéne viac ako 10 rokov. Tancujú a spievajú v ňom odrastení tanečníci  detského folklórneho súboru, študenti stredných škôl z Rožňavy a v súčasnosti aj dospelí priaznivci folklóru. Súbor má okrem tanečnej zložky aj mužskú a ženskú spevácku skupinu a prípravku z postupujúcich detí z DFS Haviarik. V rámci speváckych skupín účinkuje aj unikátna skupina piatich fujaristov a dievčenské spevácke zoskupenie Zavíjanka.  Počet členov FS Dubina sa zastabilizoval na čísle 30, takže momentálne obe folklórne telesá majú cca 70 členov. Aj tento súbor postihli dva roky nečinnosti aj keď nie tak výrazne ako sa to udialo v detskom súbore. Súbor sa pravidelne stretával na piatkových tanečných nácvikoch a mužská spevácka skupina mala pravidelné skúšky v pondelok v Dome Matice slovenskej.

Pre všetky zložky oboch folklórnych súborov sme zorganizovali jednodňové sústredenie na Radnici, kde sa položili základy vianočného programu. Okrem toho spevácke skupiny mali samostatné sústredenia v zariadeniach patriacich Mestským lesom Dobšiná.

Tento rok sa uskutočnili po dvojročnej pauze pravidelné folklórne podujatia a my sme sa zúčastnili  Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej,  Zimných slávností zvykov a obyčají Gemera - Malohontu - Rok na Gemeri, ktoré organizuje Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a mesto Rožňava, Rožňavského kultúrneho leta, Stavania mája v Rožňave a mnohých iných akcií v Rožňave a okolí.  Malí speváci sa zúčastnili aj na prehliadke Detských folklórnych súborov, ktoré organizovalo mesto Rožňava. Dievčenskej speváckej skupine Zavíjanka, sa podarilo niekoľko vystúpení na rôznych akciách a svadbách. Rovnako sa prezentovala aj mužská spevácka skupina napríklad na Mitrovaní vo Veľkých Teriakovciach. Súbor sa zúčastnil vystúpenia na Dňoch mesta Jelšava a niekoľkých akcií v spolupráci s GMOS Rimavská Sobota.  Naďalej pokračovala veľmi aktívna spolupráca s Ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.
 
Celá táto činnosť občianskeho združenia samozrejme nie je možná bez zabezpečenia potrebného objemu financií na svoju činnosť. V maximálnej možnej miere je to záľuba bez vidiny finančného prospechu, ale keďže bez financií to nejde, veď len jeden kompletný kroj stojí 600 -700 €, tak občianske združenie každoročne bojuje s týmto problémom.  Občianske združenie aktívne získava finančné prostriedky z niekoľkých zdrojov. Jedným zdrojom je podiel z 2% daní, ďalším je príjem za vystúpenia, ale najväčšou finančnou pomocou pre obidva súbory je dotácia mesta Rožňava, vďaka ktorej je zabezpečovaný ďalší rozvoj materiálno-technickej základne  a umožnená účasť na sústredeniach, ktoré sú tak potrebné pre rozvoj tanečných a speváckych zručností členov súboru.
 
Naša žiadosť o dotáciu cez dotačný systém mesta Rožňava bola úspešná a vďaka tejto dotácii vo výške 5.050 € sa nám podarilo doplniť plánované technické zabezpečenie, zorganizovať koncoročný Vianočný koncert aj s natočením propagačného videa, ktoré plánujeme využiť v budúcom roku k náboru nových členov. Vianočný koncert sa realizoval aj vďaka nákupu nahrávacej techniky v minulom roku, lebo časť doprovodných textov bola dopredu nahrávaná. Financovali sa aj prenájmy priestorov na sústredenia a náklady na občerstvenie.
 
Po skúsenostiach v roku 2022 sa ešte s väčším optimizmom pozeráme na ten prichádzajúci rok 2023 a dúfame, že nastúpený trend nového rozvoja oboch folklórnych telies sa len a len potvrdí.
 
Vypracoval:  Ing. Ivan Nemčok – podpredseda OZ
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 29. 12. 2022, Eva Hovorková Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava