Oficiálna stránka mesta Rožňava

Banícke múzeum v Rožňave získalo ďalšie umelecké diela bratov Tichyovcov

 28.06.2024
Banícke múzeum v Rožňave získalo ďalšie umelecké diela bratov Tichyovcov

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, získalo umelecké predmety bratov Tichyovcov a tak opäť rozšírilo svoj fond výtvarného umenia. Prostredníctvom dvoch úspešných projektov múzejníci nadobudli výsledky tvorivej práce Gyulu Tichyho (1879 – 1920) a Kálmána Tichyho (1888 - 1968), významných regionálnych umelcov prvej polovice 20. storočia.

„Predmetom dlhodobého záujmu Galérie Baníckeho múzea v Rožňave je systematické budovanie zbierky bratov Tichyovcov v rámci odborno-výskumných úloh a prezentovať jednotlivé poznatky širokej verejnosti,“ uviedla kurátorka výtvarného umenia Mgr. Kristína Pakesová, PhD. Touto akvizíciou Banícke múzeum v Rožňave nadobudlo obraz s názvom Rožňavské strechy od kalvárie a ďalších dvadsaťštyri umeleckých diel ako napríklad grafiky, štočky, návrhy na známku či drobné kresby namaľované technikou akvarelu, prípadne tušom.

Obraz Rožňavské strechy od kalvárie je možné si pozrieť už teraz, pretože stal sa súčasťou prvej stálej Expozície výtvarného umenia regionálnych autorov v Galérii BM. Nadobudnutie spomínaných umeleckých diel z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia vo výške 5 500 Eur. Nákup spolufinancoval Košický samosprávny kraj vo výške 1 560 Eur. Múzejníci pozývajú všetkých záujemcov na prehliadku danej expozície Galérie BM.

 

 

 

 

 


© Mesto Rožňava, 28. 6.  2024 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta