Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Augustová beseda predstavila ďalšie zaujímavé osobnosti nášho Gemera

 08.09.2023
Augustová beseda predstavila ďalšie zaujímavé osobnosti nášho Gemera
Beseda, ktorá sa uskutočnila 24. augusta 2023 v priestoroch kaviarne Good Fellas Café a Bar, bola pokračovaním v zmysle projektu „Zviditeľňovanie nadaných ľudí a umelcov, ktorí žijú, alebo pochádzajú z bývalej Gemersko-malohontskej župy.“ Plná kaviareň naznačovala, že téma, ktorú sme vybrali zaujala matičiarov a aj verejnosť. Predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Rožňave Mária Velďáková prítomných na úvod srdečne privítala. Svojou krátkou návštevou nás milo prekvapili aj pracovníci Matice slovenskej v Martine –riaditeľ Členského ústredia MS Martin Hajník, pracovník Členského ústredia MS Jaroslav Kerekanič, tajomník MS Peter Schvantner a pracovník Slovenského literárneho ústavu MS Lukáš Perný. Nechýbal ani člen Výboru MS Vladimír Tököly. Pripomenuli sme si 160. výročie založenia Matice slovenskej, Tatiana Kršková nám porozprávala o Prvom slovenskom evanjelickom a. v. gymnáziu v Revúcej. Gymnázium bolo úzko späté s Maticou slovenskou a preto bolo dôležité pripomenúť tieto udalosti. Svoju tvorbu nám predstavila poétka Zuzana Háková a šikovnosť svojich rúk ukázali kachliar Tibor Gajan a keramikárka Johanka Johanidesová. Svojím spevom navodili skvelú atmosféru Dobšinky z Dobšinej, ktoré nám spievali o láske, prírode, ale aj baníctve. Ďakujem všetkým predstaveným hosťom Múzeu prvého slovenského gymnázia  z Revúcej za poučnú prezentáciu, Domu MS v Rožňave Zlatici Halkovej a Tatiane Tomkovej za  vypracovanie plagátu a spoluprácu, Katke Dobošovej za spomienkové darčeky, Obecnému úradu v Gemerskej Polome za požičanie techniky, Jankovi Gallovi za obsluhu techniky,  Good Fellas Café a Bar za poskytnutie priestoru a príjemnú atmosféru a aj všetkým prítomným, ktorí prišli podporiť náš projekt. A kto sa nám predstaví nabudúce? Nechajte sa milo prekvapiť.
 
 
Mária Velďáková, predsedníčka MO MS v Rožňave
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 9.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta