Oficiálna stránka mesta Rožňava

Akustická skúška sirén

 07.06.2021
Podľa pokynu sekcie KR MV SR č. SKR-OOR2-2020/000023-008 zo dňa 28. 11. 2020 bude dňa 11. júna 2021 o 12:00 hod. vykonaná akustická skúška siete elektromotorických a elektronických sirén ...
Akustická skúška sirén

Podľa pokynu sekcie KR MV SR č. SKR-OOR2-2020/000023-008 zo dňa 28. 11. 2020 bude dňa 11. júna 2021 o 12:00 hod. vykonaná akustická skúška siete elektromotorických a elektronických sirén. Skúška (test) elektronických sirén bude vykonaná zo stupňa okresný úrad v sídle kraja.

Núdzový stav bol odvolaný skúšky sirén sa vykonávajú v štandardnom režime.

© Mesto Rožňava, 7. 6.  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta