Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Aktivácia hlasitej skúšky elektromotorických sirén

 08.12.2022
V súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2021/000705-018 "Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2022 – usmernenie" zo dňa 18.11.2021 a v súlade s prílohou č. 1/1 "Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2022" Vám oznamujeme, že z rozhodnutia generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia MV SR, sekcia vykoná akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou v piatok 09.12.2022 o 12:00
Aktivácia hlasitej skúšky elektromotorických sirén

V súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2021/000705-018 "Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2022 – usmernenie" zo dňa 18.11.2021 a v súlade s prílohou č. 1/1 "Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2022" Vám oznamujeme, že z rozhodnutia  generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia MV SR,  sekcia vykoná akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou v piatok 09.12.2022 o 12:00 cestou RDS, vrátane všetkých autonómnych systémov s RDS pripojením, s výnimkou SE-EBO a SE-EMO.

Aktiváciu hlasitej skúšky elektromotorických sirén vykonajú mestské a obecné úrady lokálne taktiež v piatok 09.12.2022 o 12:00.

 

 


© Mesto Rožňava, 8. 12.  2022  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta