Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

 08.01.2008
- - - neštátne zdravotnícke zariadenie - - -
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

- - - neštátne zdravotnícke zariadenie - - -

V ADOS-e Krištal s.r.o. pracujú kvalifikované zdravotné
sestry, ktoré poskytujú odbornú ošetrovateľskú
starostlivosť na doporučenie ošetrujúceho lekára.
Starostlivosť je určená čiastočne alebo úplne
imobilným pacientom v meste aj v okrese Rožňava.
Štandardná starostlivosť
je hradená zdravotnými poisťovňami. 

KRIŠTAL spol. s.r.o.
Komenského 26
048 01 Rožňava
tel./fax: 058 7331 991
mobil: 0905 755 344
e-mail: mailto:anit@stonline.sk