Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

50. výročie založenia Klubu dôchodcov

 31.05.2022
50. výročie založenia Klubu dôchodcov

Dňa 11. 11. 2021 sa v spolupráci s mestom Rožňava uskutočnili oslavy päťdesiateho roku založenia „Klubu dôchodcov“ v Rožňave (súčasného denného centra). Tieto oslavy boli spojené s mesiacom úcty k starším, ktoré z dôvodu pretrvávajúcich pandemických opatrení bolo potrebné preložiť na nasledujúci mesiac. Slávnostný program zahájila predsedníčka denného centra Mgr. Oľga Grešáková príhovorom, po ktorom prečítala históriu založenia klubu a poďakovala všetkým členom, ktorí aktívne prispievajú na jej činnosť, vďaka ktorej centrum pretrváva až do dnešného dňa. Následne privítal príhovorom všetkých prítomných primátor mesta Michal Domik, ktorý odovzdal predsedníčke dar a poďakovanie od mesta Rožňava za dlhoročnú spoluprácu. Po oficiálnej časti prišiel čas na krátky kultúrny program, ktorý si členovia pripravili sami z dôvodu stále pretrvávajúcich opatrení v súvislosti s pandémiou Covid 19. Záver podujatia zavŕšili prípitkom a spoločnými fotografiami.

© Mesto Rožňava, 31. 5. 2022 Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava