Oficiálna stránka mesta Rožňava

1161. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie

 04.07.2024
1161. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie
Ako každý rok, aj tohto roku sme si v Rožňave pripomenuli jeden z najvýznamnejších míľnikov v dejinách Slovanov – príchod vierozvestcov – solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Bratia prišli na Veľkú Moravu v roku 863. Konštantín vytvoril nové písmo – hlaholiku. Po solúnskych bratoch zostalo kresťanstvo, ale aj rozsiahla literárna činnosť, prekladová i pôvodná. Zákon sudnyj ľudem bol nielen občianskym zákonníkom Veľkej Moravy, ale aj prvým zákonníkom v slovanskom svete. Konštantín napísal v rokoch 863 – 867 prvú báseň v staroslovenčine Proglas ako predhovor k evanjeliu. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Presne pri príležitosti 1000 – eho výročia ich príchodu, vtedajší významní predstavitelia kultúrneho a cirkevného života na Slovensku, dňa 4.augusta 1863 na prvom Valnom zhromaždení v Martine, založili najvýznamnejšiu celonárodnú slovenskú kultúrnu ustanovizeň Maticu slovenskú. Po celom Slovensku si Matica slovenská pripomína tento významný sviatok. Nebolo to inak ani v Rožňave.

Spolu s Mestom Rožňava sme si 30. júna 2024 v rámci Rožňavského kultúrneho leta a pripomenuli 1161. výročie príchodu solúnskych bratov na územie Veľkej Moravy položením vencov k buste Štefana Moysesa, prvého predsedu Matice slovenskej. Pietneho aktu sa zúčastnila pracovníčka Matice slovenskej Tatiana Tomková a PR manažér mesta Róbert Šimko. K prítomným divákom sa prihovorila mladá matičiarka Jessica Breznenová, ktorá v krátkosti ozrejmila význam tohto veľkého sviatku. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom pietneho aktu, že obetovali svoj voľný čas a prišli si pripomenúť príchod Cyrila a Metoda na naše územie a tiež Jessice za krásny prejav.
 
Tatiana Tomková, DMS Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 4. 7.  2024 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta